bigredmouse.pl

usługi informatyczne dla edukacji

Ta strona wykorzystuje mechanizm tzw. cookies. Dowiedz się więcej

iBelfer 2.0

Co to jest iBelfer?

iBelfer jest narzędziem pracy grupowej wspomagającym nauczycieli i dyrektora szkoły, obsługiwanym za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Dzięki jego zastosowaniu nauczyciele mają możliwość:


 • szybkiego i łatwego wprowadzania i przeglądania wyników klasyfikacji, zarówno bieżących, jak i archiwalnych;
 • szybkiego i łatwego sporządzania wydruków arkuszy ocen, świadectw, tabel i zestawień;
 • bieżącego monitorowania stopnia realizacji podstawy programowej z podziałem na przedmioty, nauczycieli i oddziały;
 • planowania i monitorowania przebiegu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
 • planowania bieżącej pracy dydaktycznej i dostępu do planów innych nauczycieli, np. w celu realizowania zastępstw;
 • sporządzania i odczytywania sprawozdań okresowych i rocznych, zarówno bieżących, jak i archiwalnych;
 • stałego dostępu do planów lekcji wszystkich nauczycieli, oddziałów i klasopracowni;
 • szybkiego powiadamiania innych nauczycieli za pomocą grupowych powiadomień emailowych i SMSowych;
 • współdzielenia niezbędnych dokumentów dokumentów.

Przesyłane dane są chronione przed niepowołanym dostępem za pomocą nowoczesnych i uznawanych za skuteczne mechanizmów szyfrowania. Aplikacja iBelfer możliwia znaczące skrócenie czasu potrzebnego na wytworzenie niezbędnych dokumentów, ułatwia wymianę informacji pomiędzy nauczycielami a dyrektorowi szkoły daje możliwość skuteczniejszego monitorowania pracy szkoły.

ZASTOSOWANIA

Plan lekcji
Zastępstwa
Tablica ogłoszeń

monitorowanie realizacji podstawy programowej

monitorowanie wyników klasyfikacji

specjalne potrzeby edukacyjne

e-wywiadówka
drukowanie świadectw

integracja ze stroną www szkoły

... i wiele innych funkcji.

Te szkoły już korzystają z programu iBelfer:

Z raportu ewalucji problemowej
Kuratorium Oświaty w Opolu

(...) 4. Nauczyciele prowadzą rzetelne i szczegółowe analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych, monitorują na bieżąco osiągnięcia uczniów, a wnioski z nich wynikające skutecznie wykorzystują w codziennej pracy. Pomocnym w tym narzędziem jest wewnętrzna platforma internetowa iBelfer (...) Dane umieszczone na platformie pozwalają nauczycielom w dowolnej chwili (jeśli jest to konieczne) uzyskać niezbędna informacje o danym uczniu (z uwzględnieniem zachowania ochrony danych osobowych), o stopniu realizacji podstawy programowej każdego przedmiotu, sprawozdań z posiedzenia zespołów przedmiotowych, rady pedagogicznej oraz wszelkich innych ważnych spraw związanych z przebiegiem procesu edukacyjnego w placówce. (...) W szkole prowadzone są rzetelne i szczegółowe analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej, a działania podejmowane przez wszystkich nauczycieli są adekwatne do wynikających z ich wniosków. Działania te są monitorowane, analizowane i modyfikowane, a wnioski z nich wynikające są wdrażane w codziennej pracy, co świadczy o ich użyteczności i skuteczności. Istotne znaczenie odgrywa tu wykorzystywanie wewnętrznej platformy internetowej iBelfer. Wymaganie: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Stan oczekiwany: Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym elementem zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych szkołach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań. Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych pochodzących z różnych źródeł. Poziom spełnienia wymagania: A.


pełny tekst raportu: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000355648154.pdf

Wybierz pakiet usług odpowiedni dla Twojej szkoły:

Mała szkoła

 • do 90 uczniów
 • 760 zł rocznie

dowiedz się więcej

Duża szkoła

 • do 500 uczniów
 • 900 zł rocznie

dowiedz się więcej

zespół szkół


  1600 zł rocznie

dowiedz się więcej
* po uprzednim uzgodnieniu możliwa jest dowolna konfiguracja usługi.

Oferta

Powiedz nam, czego potrzebujesz...

i Belfer

projektowanie stron www

kursy i szkolenia

Biuletyny Informacji Publicznej

wdrożenia Office365 dla instytucji edukacyjnych

identyfikacja wizualna

Jesteśmy dla Ciebie:

Witold Joniak

pomysł i realizacja

Agnieszka Joniak-Musioł

oferta i wsparcie użytkownika

Krzysztof Joniak

grafika i www

Office365

Wdrożenia pakietu Office365 dla instytucji edukacyjnych

Otwórz uczniom i nauczycielom drogę do sukcesu dzięki dynamicznemu zestawowi narzędzi edukacyjnych wchodzących w skład planów usługi Office 365 Education. Bezpłatna poczta e-mail, witryny, edycja i przechowywanie dokumentów online, wiadomości błyskawiczne i konferencje internetowe dla kadry i uczniów.

Co wchodzi w skład pakietu?


wersje online aplikacji Word, PowerPoint,
Excel i OneNote
Znane środowisko pakietu Microsoft Office

Udostępniaj materiały szkolne i edytuj je wspólnie z innymi osobami w czasie rzeczywistym, korzystając z aplikacji Word, PowerPoint, Excel i OneNote — w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnym urządzeniu.


1 TB przestrzeni dyskowej online
Przechowywanie, udostępnianie i współpraca w usłudze OneDrive

Korzystaj z OneDrive, aby przechowywać i udostępniać dokumenty, uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego urządzenia i współtworzyć je w czasie rzeczywistym. Publikuj zadania domowe, zbieraj i oceniaj prace uczniów, pracuj nad dokumentami — w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu


wersje online aplikacji Word, PowerPoint,
Excel i OneNote
Znane środowisko pakietu Microsoft Office

Udostępnianie notatek, opracowywanie programu nauczania, współpraca w czasie rzeczywistym, pismo cyfrowe wzbogacające lekcję — te funkcje programu OneNote ułatwiają udostępnianie zasobów całej klasie, a także poszczególnym uczniom.

Office365 (plan E1) w Twojej placówce

pakiet oszczędny

 • Rejestracja usług
 • Potwierdzenie uprawnień szkoły w Microsoft
 • Zamówienie bezpłatnych licencji
 • *usługa dostępna dla placówek
 • posiadających stronę www
 • we własnej domenie internetowej
 • Nie masz własnej domeny? kliknij tu

 • 246 zł jednorazowo

dowiedz się więcej

pakiet standardowy

 • Rejestracja usług
 • Potwierdzenie uprawnień szkoły w Microsoft
 • Zamówienie bezpłatnych licencji
 • Utworzenie do 200 kont użytkowników
 • Sześciogodzinne szkolenie dla użytkowników
 • w Państwa placówce
 • * dostępne na terenie powiatu
 • kędzierzyńsko-kozielskiego
 • 740 zł jednorazowo

dowiedz się więcej

pakiet rozszerzony

polecane

 • Rejestracja usług
 • Potwierdzenie uprawnień szkoły w Microsoft
 • Zamówienie bezpłatnych licencji
 • stały dostęp do szkoleń na platformie e-learningowej
 • Utworzenie do 500 kont użytkowników
 • 1476 zł rocznie

dowiedz się więcej

administrowanie usługą

Ofice365 plan E1

 • Tworzenie i aktualizacja kont;
 • Zarządzanie usługą Active Directory
 • Zarządzanie pocztą www
 • Zarządzanie witrynami zespołów
 • Zarządzanie siecią Yammer
 • Zarządzanie profilami Skype
 • tylko 2 zł miesięcznie/użytkownika

dowiedz się więcej
* po uprzednim uzgodnieniu możliwa jest dowolna konfiguracja usługi.

kontakt

W czym mogę pomóc?

Witold Joniak,
ul.Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz
kontakt@bigredmouse.pl
601 591 550